Begraaflocaties Vak D

1.     
Louisa Timmerman geb. Jansen
Geb. 18 Dec. 1833  Overl. 29 Nov. 1897.
Jan Frederik Timmerman
Geb. 14 Nov. 1832  Overl. 13 Juni 1906.
Louis Johannes Timmerman
Geb. 26 Okt. 1863  Overl. 21 Mei 1944

2.
Gerritje Oosterom geh.met W.Dorresteyn 71 jr.  24-3-1898.
W.Dorresteyn wed. G.Oosterom  27-12-1901.

3.
Hier rust Cornelis v.d. Weerdt
Geb. 5 April 1836  Overl. 24 Maart 1898.
En zijne echtgenoote Maria Jacoba v. Mastrigt
Geb. 9 Febr. 1842  Overl. 24 Febr. 1912.

4.
Gustav Carl Jacob Jan Schroder
Geb. 10 Febr. 1865  Overl. 18 Okt. 1926.
Alexander Pedro Schroder
Geb. 5 Aug. 1865  Overl. 23 Febr. 1944.
Cornelia Hendrika Schroder-van Ringelestijn 92 jr.16-5-1957 Weduwe GCJJ S
Levenloos aang.kind mann.gesl.van Alexander Pedro en M.H.J.Clant 18-4-1998.

5.
Hier rust mijn geliefde echtgenoot T.de Waal
Overleden 27 Jan. 1896.
Ik weet mijn verlosser leeft en …..
H.J. de Waal-ter Haar
Geb. te Rhenen 1 Aug. 1842  Overl.te Zeist 9 Mei 1929.

6.
Hier rust Charlotte Eversz  geb. Schenkenberger
Geb. 17 Juni 1816  Overl. 17 Jan. 1892.

7.
Hier rust Johann Willem Eversz
Geb. 23 Juli 1821  Overl. 12 Jan. 1912.
Drukker en uitgever op de 1e Dorpsstraat.

8.
Geurt Wielheesen
Geb. 30 Nov. 1828  Overl. 10 Okt. 1898                  
Antje Gelein  wed. Wielheesen
Geb. 27 Jan. 1817  Overl. 7 Aug. 1901.
Bertha Stoove-Tuininga 37 jr.  11-8-1936.
Elsbeth Charlotte Martha Versteeg  77 jr.  2-10-1918.

9.
JE Rieffe en J.Rieffe-Ravenstein over naar NAB april1966 B nr.1251

10.
Hier rust J.D. Timmerman
Geb. te Zeist 29 Mei 1831  Overl. aldaar 25 Maart 1899.
D.W. Timmerman
Geb. te Zeist 7 Sept. 1870  Overl. aldaar 15 Mei 1950.
J.C.Timmerman – van Wermeskerken
Geb. te Zeist 8 April 1871  Overl. aldaar 12 Dec. 1957.

11.
Hier rust R.Numan  geb. Rinkema
Geb. 9 Maart 1830  Overl. 11 Juni 1899.
Dirk Numan
Geb. te Driebergen 11 Mei 1811 Overl. te Rotterdam 27 Febr. 1917.

12.
Hier rust onze geliefde moeder Mw. de wed.Ds.J.E.Enderle
Geb. G.Weersma  Geb. te Drachten 31 Okt. 1842.
In Christus ontslapen te Zeist 25 Aug. 1899.
Haar lievelings lied was gez. 52 w em 11.
Wanneer Christus zal openbaard zijn zult gij in heerlijkheid opgewekt worden

13.
Hier rust Hendrik van Leeuwen  Geb. 5 Okt. 1827  Overl. 1 Nov. 1899 en
Zijne echtgenoote Geertrui van Eden Geb.1 Okt. 1867  Overl.22 Febr. 1902
Hare zuster Hendrika van Eden Geb. 23 Juli 1881  Overl. 26 Febr. 1902.

14.
Jes.  57.2   Rustplaats onzer lieve ouders
Elselina van de Kamp  geb. van Tellingen
Geb. 13 Juni 1926  Overl. 28 Febr. 1895.
Hendrik van de Kamp  Geb. 5 Sept. 1821  Overl. 22 Mei 1907.

15.
Hier rust  Gerrit Uitman  Geb. 3 April 1814  Overl. 23 Jan. 190
Johannes Uitman  Geb. 25 Juni 1855  Overl. 16 Mei 1916.
E.Uitman  -  van Ginkel  Geb. 25 Juni 1823  Overl. 28 Febr. 1917.

16.
Hier rust Dorothea Catharine Helena Christina Lulofs 
Geb. 6 Dec. 1841  Overl. 7 April 1900..
Johanna van den Brink 69 jr.  16 Juli 1915 staat niet op de zerk.

17.
M.J. de Bruyn – Couvee
Geb. 23 Dec. 1833 Overl. 14 April 1900.   Ps. 146  vs.5
A.J.de Bruyn Geb. 18 Okt. 1825  Overl. 30 Mei 1903   Rom.5.5.
A.S. Klusener  Geb. 13 Jan. 1869  Overl. 5 Mei 1913.     Openb.  14:13.
A.H.G. de Bruyn  Geb. 6 Jan. 1911  Overl. 24 Maart 1958.   Joh. 11.25.

18.
Hier rust Justus Hendricus de Geest
Geb.14 Sept.1835 Overl.15 April 1900 deze naam staat alleen op de zerk.
Gerritje de Geest 63 jr. 14 Febr. 1905.
Hendrica de Geest  65 jr.  10 Mei 1905.

19.
Gerrit de Geest  70 jr.  1 Juni 1907.
Geurtje de Geest  67 jr.  22 Nov. 1911.
Maria de Geest 70 jr.  20 Aug. 1913.

20.
Rustplaats van Hendrika v. Glinstra
wed. H.Burgersdijk
Geb. 11 Jan. 1825  Overl. 24 April  1900.