Wilt u contact?

 

Stuurt u dan een e-mail naar: bestuuroudebegraafplaatszeist@gmail.com

Stichting Oude Algemene Begraafplaats Zeist

In de stichting Oude Algemene Begraafplaats ‘De Kleine en de Groote’ werken samen:

- Gemeente Zeist (zie ook: Gemeentearchief Zeist)
- Rotary Club Zeist
- Zeister Historisch Genootschap Van de Poll Stichting
- Stichting ´t Gilde Zeist

Samenstelling huidig stichtingsbestuur

Dhr. J.H. Harkema, voorzitter
Mevr. B.A.H.M. Okhuijsen-Schumacher, secretaris
Dhr. J.H. Laterveer, penningmeester
Mevr. A.M.S. Ponten
Mevr. A.G. van Embden, lid

Comité van Aanbeveling

De stichting laat zich bijstaan door een Comité van Aanbeveling, waarin zitting hebben:

- mr. dr. V.A.M. van der Burg,
oud-lid van de CDA-fractie in de Tweede Kamer.
- drs. H.J. van Essen,
voorzitter van de hoofddirectie van PGGM.
- drs. J.J.L.M. Janssen,
burgemeester van Zeist.
- mr. dr. M. Oosting,
lid van de Raad van State en oud-ombudsman.
- mevrouw mr. Y.C.M.T.H. van Rooy,
voorzitter College van Bestuur Rijksuniversiteit Utrecht.
- G.J. Schutte,
oud-voorzitter van de GPV-fractie in de Tweede Kamer.